Copyright © Ivan Bábela
2016 - 2017
Počasie Fiľakovo - Svieti.com
JavaScript DESTINATION - P198
Mesto Fiľakovo
Slovenský futbalový zväz
Slovenský kolkársky zväz
Slovenský stolnotenisový zväz
Stredoslovenský futbalový zväz
Dnes má meniny:
Vladislav, Vladislava
Slovenský šachový zväz
TOPlist
Tribúna
Posledná úprava:
16.12.2017 - 08:18
Slovenský zväz cyklistiky
email
FTC Fiľakovo História FO
Vznik futbalového klubu

Prvé náznaky futbalovej hry vo Fiľakove sú z roku 1908, aj keď o vzniku športového klubu „Haladás ATC Fülek“- Haladás Atlétikai és Torna Club (Atletický a telocvičný klub Pokrok) nemáme archívne dokumenty. V jubilejnej ročenke ČsAF-MLSz z roku 1932 sa vznik futbalu vo Fiľakove spája práve s týmto dátumom a klubom. Futbalová hra sa spomína aj v súvislosti s dostavbou továrne na smaltovaný riad v tom istom roku. Záznam zo starej mestskej kroniky z roku 1910 uvádza, že prvú koženú futbalovú loptu priniesli do Fiľakova práve synovia riaditeľa fiľakovskej továrne Adama Mészárosa. Spolu s niekoľkými chlapcami ju začali preháňať na takzvanom „Majálesovisku“. V novinách „Képes Sportlap“ z 20. mája 1933 sa píše o športovom združení s názvom „Füleki Torna Club“, ktoré založili roku 1909 zväčša nadšenci z radov študentov a zamestnancov továrne. Najväčšiu zásluhu na tom mali najmä vtedajší študenti Gymnázia László Lakatos a Lajos Tischler. Ako názov prezrádza, nevenovali sa výlučne len futbalu, ale prvé roky po vzniku sa rozvíjala aj športová atletika a tenis. Z dôvodu nedostatku potrebného výstroja, športovísk a v neposlednom rade i financií, však tieto druhy športu bezmála zrušili a radšej sa zamerali na futbal. Tu je potrebné ešte doplniť, že do vypuknutia I. svetovej vojny vyvíjal športové aktivity vo Fiľakove aj korčuliarsky spolok „Füleki Korcsolyázó Egyesület“ založený v roku 1888, ktorého predsedom bol gróf Arthur Berchtold (1843-1929). V roku 1911 si Fiľakovský gymnazisti, ktorí chodili do školy v Lučenci, z vlastného vreckového zakúpili loptu značky „Rambler“ v hodnote 11 korún. Pritom lopta „Diadel“ stála v tom čase o polovicu menej. O pravidlách a normálnom ihrisku s bránami však v tom čase ešte nechyrovať. Prvý údaj o futbalovom zápase, ktorý sa zachoval je z 1. novembra 1911. V ňom fiľakovský študenti porazili mužstvo meštianky zo Salgótarjánu v pomere 2:1. V roku 1912 boli schválené druhé stanovy Atletického klubu Fiľakovo (AC Fülek). V roku 1913 futbalisti Fiľakova (pod hlavičkou FTC) rozdrvili študentov Gymnázia z Rimavskej Soboty 24:1. Autorom 17 gólov bol Pavol Urbancsok. Zachovali sa nám aj mená hráčov: László Lakatos, Pavel Bracsok, Lajos Tischler (hrdinsky zahynul roku 1916), Ferenc Nyizsnik, brankár Grossmann (bol elektrikárom) Besze, Béla Kovács (pravé krídlo, zahynul v I.svetovej vojne), Derkay, István Bratyinka, Mihók, Béla Livo a iní. Hralo sa na Rabínovej lúke za výhrevňou, kde bola pastva pre dobytok. Prvým predsedom futbalového klubu bol Jozef Kuruc. Zaujímavý je údaj z 2. augusta 1914 o pripravovaných atletických pretekoch v Lučenci, na ktoré okrem klubov Buda, Košice, Szolnok a Lučenec prihlásil svojich zástupcov aj „Füleki Footbal Club“. V rokoch 1915-1918 futbal vo Fiľakove stagnuje, pretože svetová vojna narušila jeho sľubné začiatky. Boje v okolí mesta trvali až do 2. júla 1919. Potom, ako sa situácia v tunajšom pohraničí stabilizovala, bolo mesto Fülek pripojené k Československej republike. Aj vplyv robotníkov v meste rástol. Skutočnou historickou udalosťou na jar roku 1919, bolo utvorenie prvého organizovaného robotníckeho športového združenia „Haladás“ (Pokrok). Na námestí pred Heroldovým kaštielom sa zakladajúca slávnosť začala o 10 hodine, v rámci ktorej na drevenom pódiu vystúpil robotnícky spevokol a recitujúce deti. Slávnostný príhovor predniesol člen komisariátu továrne a výrobný riaditeľ Samuel Száraz. V slávnostných uniformách nastúpili i miestny hasiči ako aj tucet futbalistov v podomácky zhotovenej výstroji. Potom sa všetci presunuli na Stephaniho lúku pozdĺž Železničnej ulici, kde športovci predviedli ukážkové vystúpenie. Po ukončení úspešnej športovej premiéry nasledoval dlho do noci trvajúci majáles. Z príležitosti založenia darovalo vedenie továrne športovému združeniu dvanásť nových kožených lôpt a jeden stan na prezliekanie. Nadšenie členov nepoznalo hraníc. Počas slávnosti boli zvolené aj klubové farby. Symbolická modro-žltá kombinácia farieb sa zrodila tak, že často používaným príslovým vtedajších Fiľakovčanov bolo: „Nad nami len nebo hliadkuje“. A farba neba nad Fiľakovom bola najčastejšie modrá. Druhá farba bola symbolom liatiny žltej farby, ktorá vytekala spod kuplových pecí zlievárne. Bola to farba produktu, ktorý fiľakovskí robotníci vytvárali v tých najťažších pracovných podmienkach. Majetnejší občania mesta však neboli veľmi nadšení činnosťou robotníkov. Práve pre jeho charakter, sa združenie stávalo terčom sústredených útokov zo strany meštiakov. Aj vedenie fabriky videlo v zjednotených robotníkoch nepriateľa, napriek tomu, že šlo len o športové združenie. Preto sa za štedrej podpory nového riaditeľa továrne Viliama Hulitu koncom roka 1919 z klubov Haladás a Füleki FC sformoval nový telocvičný klub FTC Fiľakovo. Ten sa do histórie futbalu zapísal pôsobením v západnej skupine Slovenskej podkarpatoruskej divízie, kde odohral štyri ročníky (1935-1938). Trikrát bol prvý (1936-38) a v kvalifikačnom turnaji o postup do štátnej ligy obsadil 4. miesto. FTC Fiľakovo sa stalo majstrom MLSz (stredný okrsok Lučenec) v rokoch 1921, 1933, 1934. Majstrom Slovenska-MLSz bol v roku 1934 a asociačným majstrom Slovenska-ČsAF v roku 1937. Najúspešnejšími hráčmi tohto obdobia boli Luspai, Uram, Reiman, Felföldy, Bőhm, Vanák, Csukás, Hudec, Mihók, Egri, Pilát, Gleisza, Galbács, Zupkó a i. Medzi úspešných trénerov sa zaradili Gyula Bruna, János Kalmár a József Braun.
11.01.2014 20:30


Vladimír Cirbus